Belgijski Fundusz Gwarancyjny

Kto zabezpiecza depozyty środków w Aion Bank?
Depozyty zgromadzone przez Bank w Polsce gwarantuje:  Fonds de Garantie pour les services publics / Het Garantiefonds - Fundusz Gwarancyjny (BE). 1. ad...
śr, 24 Sty, 2024 o 4:23 PO POŁUDNIU
Zakres ochrony
Ochronie podlega kwota do stu tysięcy (100.000) EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej w odniesieniu do każdego deponenta i w jednym podmiocie o...
śr, 31 Sty, 2024 o 9:08 RANO
Podmioty uprawnione do otrzymania świadczenia pieniężnego z tytułu gwarancji depozytów:
Co do zasady, wszyscy deponenci detaliczni i biznesowi są objęci systemem ochrony depozytów. Wyjątki dla niektórych depozytów są opisane na stronie internet...
śr, 31 Sty, 2024 o 9:10 RANO
Tryb dochodzenia roszczeń z tytułu gwarantowania depozytów
Właściwym systemem ochrony depozytów jest Fonds de Garantie pour les services publics / Het Garantiefonds - Fundusz Gwarancyjny (BE) gdzie należy skierować ...
śr, 31 Sty, 2024 o 9:13 RANO
Jakie są główne etapy procedury dochodzenia roszczeń z tytułu gwarantowania depozytów?
Krok 1: informacja Procedurę dochodzenia roszczeń z tytułu gwarantowania depozytów uruchamia niepowodzenie finansowe Twojej instytucji finansowej. Właś...
śr, 31 Sty, 2024 o 9:18 RANO
Czy Fundusz ma wystarczające środki na uporanie się z upadkiem banku?
Fundusz Gwarancyjny (BE) posiada rezerwy przekraczające 3 miliardy euro, które może zmobilizować w dowolnym momencie. Gdyby rezerwy nie były wystarczające, ...
śr, 31 Sty, 2024 o 9:20 RANO
Jakie są terminy spłat?
W przypadku gwarancji depozytu: Obecnie termin spłaty wynosi 15 dni roboczych. Jednak przepisy prawa belgijskiego przewidują stopniowe zmniejszanie term...
śr, 31 Sty, 2024 o 9:22 RANO
Na jakich warunkach można przedłużyć terminy spłaty?
W przypadku gwarancji depozytu: Okres spłaty może być dłuższy, ale nie dłuższy niż 3 miesiące, gdy deponent nie jest beneficjentem. Zwrot może zosta...
śr, 31 Sty, 2024 o 9:25 RANO
Czy mój bank jest chroniony?
Wszystkie banki działające w Belgii są chronione do 100 000 € na osobę i instytucję.
śr, 31 Sty, 2024 o 9:26 RANO