W przypadku gwarancji depozytu:


Obecnie termin spłaty wynosi 15 dni roboczych. Jednak przepisy prawa belgijskiego przewidują stopniowe zmniejszanie terminu wypłaty gwarantowanych środków, aby osiągnąć maksymalny termin 7 dni roboczych w 2024 r.

Spadek ten określa się w następujący sposób:

- 15 dni roboczych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.;

- 10 dni roboczych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.;

- 7 dni roboczych od 2024 roku.


Przepisy przewidują jednak możliwość skrócenia okresu 7 dni przed 2024 rokiem.