Depozyty zgromadzone przez Bank w Polsce gwarantuje: 

Fonds de Garantie pour les services publics / Het Garantiefonds - Fundusz Gwarancyjny (BE).


1. adres: 

Avenue des Arts 30 

B-1040 Bruksela, 

Belgia


2. numer telefonu: 

+32 25747840


3. numer fax: 

+32 25796919


4. adres e-mail: 

garantiefonds.thesaurie@minfin.fed.be 


5. strona internetowa:

http://fondsdegarantie.belgium.be