Ochronie podlega kwota do stu tysięcy (100.000) EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej w odniesieniu do każdego deponenta i w jednym podmiocie objętym systemem gwarantowania. Wszystkie depozyty w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania są sumowane, a suma podlega limitowi stu tysięcy (100.000) EUR. Limit stu tysięcy (100.000) EUR dotyczy każdego pojedynczego deponenta. Jeżeli depozyt jest niedostępny, ponieważ podmiot objęty systemem gwarantowania nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych, spłata

deponentów odbywa się w ramach systemu ochrony depozytów. Spłata jest ograniczona do stu tysięcy (100.000) EUR na podmiot objęty systemem gwarantowania. Oznacza to, że wszystkie depozyty w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania są sumowane w celu określenia poziomu ochrony. Jeśli, na przykład, deponent posiada konto oszczędnościowe z saldem dziewięćdziesiąt tysięcy (90.000) EUR i rachunek bieżący z saldem dwadzieścia tysięcy (20.000) EUR, spłacone zostanie tylko sto tysięcy (100.000) EUR.Pod pewnymi warunkami, następujące depozyty są chronione powyżej stu tysięcy (100.000) EUR - depozyty:

1. w przypadku transakcji na rynku nieruchomości związanych z mieszkaniami prywatnymi,

2. depozyty związane z określonymi wydarzeniami z życia deponenta, które spełniają określone cele społeczne oraz

3. depozyty wynikające z wypłat ubezpieczenia lub odszkodowań na rzecz ofiar przestępstw karnych lub błędów prawnych.


Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: http://fndsdegarantie.belgium.be/.