W przypadku gwarancji depozytu:


Okres spłaty może być dłuższy, ale nie dłuższy niż 3 miesiące, gdy deponent nie jest beneficjentem.


Zwrot może zostać odroczony pod następującymi warunkami:

- gdy nie ma pewności, że dana osoba jest prawnie uprawniona do otrzymania zwrotu;

- gdy zgłoszenie jest przedmiotem sporu sądowego lub środków ograniczających;

- gdy depozyt nie został sprzedany w ciągu ostatnich 24 miesięcy;

- gdy kwota do spłaty jest uważana za część depozytu z tymczasowo wysoką ochroną;

- kiedy kwota do zwrotu ma być finansowana przez system gwarancji rodzimego Państwa Członkowskiego i wypłacana przez Fundusz Gwarancyjny (BE);

- gdy klient nie podał numeru konta, na które ma dokonać zwrotu.