Co do zasady, wszyscy deponenci detaliczni i biznesowi są objęci systemem ochrony depozytów. Wyjątki dla niektórych depozytów są opisane na stronie internetowej systemu ochrony depozytów. Bank poinformuje klienta również na jego żądanie, czy dany produkt jest objęty gwarancją, czy nie.