Krok 1: informacja

Procedurę dochodzenia roszczeń z tytułu gwarantowania depozytów uruchamia niepowodzenie finansowe Twojej instytucji finansowej.


Właściwym systemem ochrony depozytów jest Fonds de Garantie pour les services publics / Het Garantiefonds - dalej: Fundusz Gwarancyjny (BE) gdzie należy skierować wniosek o wypłatę środków. Fundusz Gwarancyjny (BE) interweniuje tylko w przypadku upadłości Twojej instytucji finansowej podając informuję do opinii publicznej za pośrednictwem swojej strony internetowej https://fondsdegarantie.belgium.be/en, mediów i Moniteur Belge.


Krok 2: przekazanie numeru konta


Będziesz zobowiązany do podania numeru konta, na które chcesz otrzymać zwrot pieniędzy. Możesz to zrobić za pośrednictwem strony internetowej MyMinfin.be lub, w przypadku osób, które nie mają do niej dostępu, za pośrednictwem udostępnionego w tym celu formularza w momencie publikacji informacji o możliwości dochodzenia zwrotu z Funduszu Gwarancyjnego (BE). Formularz ten należy przesłać na adres warrantyfund.treasury@minfin.fed.be, gdy tylko informacja będzie dostępna na stronie Funduszu Gwarancyjnego (BE).


Proces ten należy przeprowadzić jak najszybciej, w przeciwnym razie termin płatności zostanie wydłużony.


Wskazujemy, że aplikacja MyFin nie jest jedynym dostępnym kanałem kontaktu z Funduszem Gwarancyjnym (BE) i nie wyklucza się innych form kontaktu z tym organem. Podajemy dane do korespondencji z Funduszem Gwarantowanym (BE):

adres: Avenue des Arts 30 B-1040 Bruksela

numer telefonu: 32.2.574.78.40

numer faks: 32.2.579.69.19

adres e-mail: garantiefonds.thesaurie@minfin.fed.be 

strona internetowa http://fondsdegarantie.belgium.be 


Wszelka korespondencja między systemem ochrony depozytów a deponentem jest sporządzana w języku francuskim, niderlandzkim lub angielskim.


3 Krok: zwrot pieniędzy klientom


Zgodnie z otrzymanymi od Ciebie informacjami Fundusz Gwarancyjny (BE) wypłaca kwotę, do której jesteś uprawniony na rachunek, który im przekazałeś. Zwrot pieniędzy jest automatyczny. Klient nie musi podejmować żadnych dalszych działań z Funduszem Gwarancyjnym (BE).


4 Krok: szczególne przypadki i koniec spłaty

Fundusz Gwarancyjny (BE) zajmuje się także sprawami szczególnymi lub skomplikowanymi oraz ewentualnymi roszczeniami, a następnie informuje o zakończeniu zwrotu.


Ważna uwaga: dla lepszej komunikacji zdecydowanie zalecamy poinformowanie swojego doradcy bankowego o każdej zmianie nazwiska lub adresu pocztowego.