Wszystkie banki działające w Belgii są chronione do 100 000 € na osobę i instytucję.