Fundusz Gwarancyjny (BE) posiada rezerwy przekraczające 3 miliardy euro, które może zmobilizować w dowolnym momencie. Gdyby rezerwy nie były wystarczające, niezbędne gwarantowane środki wypłaca Caisse des Dépôts et Consignations.


Ponadto w ramach Caisse des Dépôts et Consignations utworzono również fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, aby uniknąć upadłości instytucji finansowej. Interwencja zapobiegawcza pozwala w ten sposób uniknąć interwencji Funduszu Gwarancyjnego (BE).