Zajęcie komornicze

Co to jest zajęcie rachunku bankowego?
Zajęcie rachunku bankowego oznacza, że Twój rachunek zajął organ egzekucyjny (np. komornik, urząd skarbowy, ZUS) i uniemożliwia Ci swobodne dysponowanie śro...
czw, 28 Paź, 2021 at 4:06 PO POŁUDNIU
Kto i kiedy powinien Cię powiadomić o zajęciu rachunku?
O blokadzie konta powiadomi Cię organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia. Od momentu wpływu zawiadomienia do Aion banku, mamy obowiązek zablokować wierzytel...
śr, 24 Lis, 2021 at 3:34 PO POŁUDNIU
Czym jest kwota wolna od zajęcia?
Kwota wolna to są środki pieniężne dostępne na Twoim koncie bankowym, które można wypłacić, gdy masz zajęcie egzekucyjne. Wartość kwoty wolnej jest równa 75...
czw, 28 Paź, 2021 at 4:08 PO POŁUDNIU
Kiedy nie należy mi się kwota wolna?
Jeśli zajęcie dot. świadczeń alimentacyjnych, nie należy Ci się kwota wolna.  Kwota wolna wskazana w art. 54 Prawa bankowego odnosi się do wpływów na wszys...
czw, 28 Paź, 2021 at 4:09 PO POŁUDNIU
Na jakim rachunku może dojść do zajęcia egzekucyjnego?
O tym jakie rachunki zablokujemy, zależy to od tego, kogo wskaże komornik jako dłużnika. Jeśli zajęcie dotyczy osoby fizycznej, to blokadę egzekucyjną założ...
czw, 28 Paź, 2021 at 4:09 PO POŁUDNIU
Kiedy mój rachunek bankowy zostanie odblokowany jeżeli mam zajęcie komornicze?
Środki pozostają zablokowane dopóki nie spłacisz długu lub dopóki organ egzekucyjny nie zawiadomi nas o zakończonej egzekucji lub o uchyleniu zajęcia.
śr, 24 Lis, 2021 at 3:34 PO POŁUDNIU
Spłaciłem dług komornikowi, a moje konto wciąż jest zablokowane, dlaczego?
Możliwe, że zostały jeszcze dodatkowe opłaty, które powstały w trakcie postępowania egzekucyjnego, dlatego doradzamy bezpośredni kontakt z organem egzekucyj...
śr, 24 Lis, 2021 at 3:31 PO POŁUDNIU
Jak mogę korzystać z mojej kwoty wolnej od zajęcia komorniczego?
Masz prawo do korzystania w każdym miesiącu z kwoty wolnej od zajęcia. Aby z niej skorzystać, skontaktuj się z nami na czat i podaj szczegóły do przelewu.
śr, 24 Lis, 2021 at 3:34 PO POŁUDNIU
Czy mogę zrezygnować z korzystania z kwoty wolnej?
Jeżeli chcesz przyspieszyć proces spłacenia długu komornikowi, możesz nas poinformować na czacie, że rezygnujesz z korzystania z kwoty wolnej wtedy wykorzys...
czw, 28 Paź, 2021 at 4:11 PO POŁUDNIU