Komornik wskazuje dłużnika oraz rachunki bankowe, jakie muszę zostać zablokowane. 

Jeśli zajęcie dotyczy osoby fizycznej, to blokadę egzekucyjną założymy na rachunku osobistym (głównym) i firmowym, jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą. 

Jeśli zajęcie dotyczy firmy, blokadę egzekucyjną założymy na rachunku firmowym.