Możliwe, że zostały jeszcze dodatkowe opłaty, które powstały w trakcie postępowania egzekucyjnego, dlatego doradzamy bezpośredni kontakt z organem egzekucyjnym.