Środki na koncie pozostaną zablokowane do momentu spłacenia długu lub dopóki organ egzekucyjny nie zawiadomi nas o zakończonej egzekucji lub o uchyleniu zajęcia.