Jeśli zajęcie dot. świadczeń alimentacyjnych, nie należy Ci się kwota wolna. 


Kwota wolna wskazana w art. 54 Prawa bankowego odnosi się do wpływów na wszystkie rachunki oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz lokat terminowych, których jesteś posiadaczem z tytułu wynagrodzenia za pracę.


https://www.nbp.pl/akty_prawne/ustawy/DzU-2020-1896.pdf