O blokadzie konta powiadomi Cię organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia. Od momentu wpływu zawiadomienia do Aion Banku, mamy obowiązek zablokować wierzytelności na Twoim rachunku.