Kwota wolna to są środki pieniężne dostępne na Twoim koncie bankowym, które możesz wypłacić, gdy masz zajęcie egzekucyjne. Wartość kwoty wolnej jest równa 75% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę, która przysługuje pracownikom zatrudnionym w tzw. pełnym wymiarze czasu pracy. W 2024 roku zmieni się ona dwukrotnie. W okresie od stycznia do lipca 2024 r. wynosi ona 3 181,50 zł (75% x 4 242 zł), natomiast w okresie od lipca do grudnia 2024 r. wyniesie 3 225 zł (75% x 4 300 zł)