Kwota wolna to są środki pieniężne dostępne na Twoim koncie bankowym, które możesz wypłacić, gdy masz zajęcie egzekucyjne. Wartość kwoty wolnej jest równa 75% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę, która przysługuje pracownikom zatrudnionym w tzw. pełnym wymiarze czasu pracy. W tym roku kwota wolna od potrąceń wynosi 2700 PLN (75% z 3600 PLN).