Zajęcie rachunku bankowego oznacza, że Twój rachunek zajął organ egzekucyjny (np. komornik, urząd skarbowy, ZUS) i uniemożliwia Ci swobodne dysponowanie środkami. W przesłanym do nas zawiadomieniu organ egzekucyjny wskazuje kwoty zobowiązania, które zajął na Twoim rachunku. Jako bank, mamy obowiązek doliczania należnych organowi egzekucyjnemu odsetek oraz opłat.


Zawiadomienie o zajęciu rachunku mogło trafić także do innych banków, w których masz rachunek. Oznacza to, że możesz mieć blokadę na rachunku w Aion Banku i w innych bankach.


Podstawa prawna:

- zajęcia sądowe art. 889-8934 k.p.c

- zajęcia administracyjne art. 80-87 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.