Om een klacht in te dienen kunt u contact opnemen met ons Customer Happiness Centre via "Support" op onze webpagina: www.aion.be of via de chat in de applicatie. Onze agenten zullen u daarbij helpen. 

U kunt de klacht ook per e-mail sturen naar het volgende adres: complaint@aion.be.

Zoals vereist door de Belgische wet zullen wij binnen 30 dagen op uw klacht reageren. 

 

Heeft u een klacht ingediend en bent u niet tevreden met de door Aion geboden oplossing? 

Wij informeren u dat Cliënten die als consument (natuurlijke personen die buiten het kader van hun professionele activiteiten handelen) in aanmerking komen en die niet tevreden zijn met de positie van de Bank, zich kunnen wenden tot de Ombudsman in financiële zaken ("Ombudsfin"): 
Ombudsfin North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (vak 2) 1000 Brussel België

E-mail : ombudsman@ombudsfin.be Fax : +32 2 545 77 79

Web : https://www.ombudsfin.be/