Nie. Możesz w każdej chwili złożyć dyspozycję zamknięcia swojego rachunku bieżącego z saldem zerowym lub dodatnim. W zależności od przypadku wskazujesz rachunek, na który ma zostać przelane saldo rachunku.