Zamknięcie konta

Jak zakończyć relację z Bankiem?
Umowa z Bankiem jest zawarta na czas nieokreślony i w każdej chwili możesz wypowiedzieć umowę za pośrednictwem naszego Centrum Obsługi Klienta - Customer Ha...
pt, 20 Maj, 2022 o 8:31 RANO
Jak zamknąć dodatkowe konto?
Aby zamknąć dodatkowy rachunek w PLN, w innej walucie lub konto oszczędnościowe, przejdź do sekcji "Finanse" w aplikacji oraz kliknij na rachunek ...
wt, 10 Maj, 2022 o 11:21 RANO
Czy mogę zamknąć rachunek bieżący, gdy saldo jest ujemne?
Nie. Możesz w każdej chwili złożyć dyspozycję zamknięcia swojego rachunku bieżącego z saldem zerowym lub dodatnim. W zależności od przypadku wskazujesz rach...
wt, 10 Maj, 2022 o 11:21 RANO
Jak długo trwa zamknięcie relacji z Bankiem?
Po otrzymaniu przez nas wszystkich niezbędnych informacji wymaganych do zamknięcia rachunku głównego/relacji z Bankiem (w tym przede wszystkim dostarczeniu ...
wt, 10 Maj, 2022 o 11:22 RANO