W każdej chwili można dokonać wcześniejszej, całkowitej lub częściowej spłaty pożyczki. O takim zamiarze nie trzeba nas wcześniej informować. W celu dokonania wcześniejszej, częściowej lub całkowitej spłaty pożyczki należy zrobić przelew na Rachunek do Spłaty, a następnie złożyć w aplikacji mobilnej odpowiednią dyspozycję. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty pożyczki można:

  • obniżyć ratę, a okres finansowania pozostawić bez zmian;
    albo
  • ratę pozostawić bez zmian, a skrócić okres finansowania.


O ile nie zostanie wskazane inaczej, każda wcześniejsza spłata pożyczki spowoduje skrócenie okresu finansowania.
W przypadku gdy cała pożyczka zostanie spłacona wcześniej w całości, umowa wygasa z dniem takiej spłaty. Nie pobieramy odrębnej prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki.

Jeżeli chcesz wcześniej spłacić pożyczkę, informacje o wysokości naliczonych odsetek i pozostałego kapitału do spłaty uzyskasz za pośrednictwem czatu w Aplikacji mobilnej.
W przypadku całkowitej wcześniejszej spłaty pożyczki Bank zwróci proporcjonalną do skrócenia okresu finansowania część naliczonej prowizji. Zwrot nastąpi przelewem na wskazany przez Ciebie rachunek.