Umowa z Bankiem jest zawarta na czas nieokreślony i w każdej chwili możesz wypowiedzieć umowę za pośrednictwem naszego Centrum Obsługi Klienta - Customer Happiness Center z zachowaniem (1) miesięcznego okresu wypowiedzenia. Podczas okresu wypowiedzenia zachowujesz pełen dostęp do aplikacji i usług. Aby złożyć dyspozycję zamknięcia relacji z Bankiem skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu w aplikacji oraz podaj nam zewnętrzny numer rachunku bankowego, na który chcesz abyśmy przelali pozostałe środki z Twoich rachunków po ustaniu relacji. 


Aby zakończyć relację z Bankiem, wykonaj także poniższe kroki: 


  • zablokuj i usuń wszystkie karty w aplikacji
  • zamknij wszystkie otwarte produkty (poza rachunkiem głównym)
  • upewnij się, że wszystkie opłaty członkowskie oraz pozostałe opłaty w Planie Light/Smart zostały uregulowane


Po upływie miesięcznego terminu wypowiedzenia, wszystkie Twoje pozostałe otwarte produkty są zamykane, a w przypadku rachunku głównego jest on blokowany na okres maksymalnie 14 dni ze względu na konieczne do przeprowadzenia rozliczenia. Bank przetworzy wszystkie Twoje pozostałe transakcje, a następnie wyśle pozostałe środki na wskazany w dyspozycji rachunek bankowy.