Umowa z Bankiem jest zawarta na czas nieokreślony i w każdej chwili możesz wypowiedzieć umowę za pośrednictwem naszego Centrum Obsługi Klienta - Customer Happiness Center z zachowaniem (1) miesięcznego okresu wypowiedzenia. Podczas okresu wypowiedzenia zachowujesz pełen dostęp do aplikacji i usług. Aby złożyć dyspozycję zamknięcia relacji z Bankiem skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu w aplikacji oraz podaj nam zewnętrzny numer rachunku bankowego, na który chcesz abyśmy przelali pozostałe środki z Twoich rachunków po ustaniu relacji. 


Aby zakończyć relację z Bankiem, wykonaj także poniższe kroki: 


  • zablokuj i usuń wszystkie karty w aplikacji
  • zamknij wszystkie otwarte produkty (poza rachunkiem głównym)
  • upewnij się, że wszystkie opłaty członkowskie oraz pozostałe opłaty  zostały uregulowane


Po upływie miesięcznego terminu wypowiedzenia, wszystkie Twoje pozostałe otwarte produkty są zamykane, a w przypadku rachunku głównego jest on blokowany na okres maksymalnie 14 dni ze względu na konieczne do przeprowadzenia rozliczenia. Bank przetworzy wszystkie Twoje pozostałe transakcje, a następnie wyśle pozostałe środki na wskazany w dyspozycji rachunek bankowy. 


Jeśli nie możesz się zalogować, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@aion.be. Będziemy wymagać od Ciebie następujących informacji:


- Kolorowej kopii obu stron dowodu osobistego lub paszportu.

- Kopii rachunku za media na Twoje nazwisko (telefon, energia, gaz, czynsz, telewizja, internet itp.), z widocznym adresem zamieszkania.

- List wszystkich kont, które muszą zostać zamknięte.


Jeśli na rachunkach, które mają zostać zamknięte, znajdują się jakiekolwiek środki, prosimy o podanie numeru rachunku zewnętrznego, na Twoje imię i nazwisko do wykonania przelewu.


Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów zostaniesz zaproszony na rozmowę wideo, podczas której dokonamy weryfikacji Twoich danych i potwierdzimy prośbę zamknięcie konta.