Po otrzymaniu przez nas wszystkich niezbędnych informacji wymaganych do zamknięcia rachunku głównego/relacji z Bankiem (w tym przede wszystkim dostarczeniu przez Klienta numeru rachunku w innym banku umożliwiającego przelanie pozostałych środków pieniężnych po zakończeniu relacji) rozpoczyna się okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia trwa 30 dni. Po upływie tego okresu konto zostaje zablokowane, a my czekamy 14 dni na ostateczne zamknięcie - aby upewnić się, że wszystkie transakcje zostały odpowiednio rozliczone.