Aby zamknąć dodatkowy rachunek w PLN, w innej walucie lub konto oszczędnościowe, przejdź do sekcji "Finanse" w aplikacji oraz kliknij na rachunek do zamknięcia -> na dole ekranu powinna wyświetlić się opcja "Zamknij rachunek". Pamiętaj, że aby zamknąć rachunek jego saldo musi wynosić zero.