Saldo rachunku głównego widoczne jest w górnej części ekranu startowego aplikacji. Aby sprawdzić saldo innych rachunków, przejdź do sekcji "Finanse" i wybierz odpowiedni rachunek z listy.