W przypadku korzystania z Planu Light, Planu Smart lub Planu All Inclusive, AION Bank nie pobiera żadnej dodatkowej prowizji za wypłaty z bankomatów w Polsce i za granicą. 


Jeżeli jakakolwiek inna opłata zostanie pobrana, to będzie to wyłącznie opłata należna operatorowi bankomatu, taka informacja jest jednakże wcześniej prezentowana na ekranie bankomatu przed wypłatą gotówki (dotyczy wszystkich Planów).