Zgodnie z polskim prawem naliczany jest podatek w wysokości 19% naliczonych odsetek. 


W pierwszej kolejności całkowita kwota odsetek jest wypłacana na konto, a następnie od tej kwoty pobierany jest podatek, widoczny jako oddzielna transakcja.