Aby dodać nowego odbiorcę, przejdź do zakładki "Przelewy" a następnie wybierz opcję "Do nowego odbiorcy", wprowadź dane nowego odbiorcy i potwierdź operację wpisując kod dostępu, który jest używany do logowania się do aplikacji. Nowy odbiorca jest teraz dodany. Jeśli nie ma konieczności wysłania teraz przelewu, wystarczy wyjść z tego ekranu.