Jeśli ktoś inny użył danych Twojej karty i dokonał transakcji, kartę należy natychmiast zastrzec. Na dole głównego ekranu aplikacji, przejdź do zakładki "Finanse", wybierz kartę, która została użyta, kliknij na "Tymczasowa blokada", a następnie na "Zastrzeż" i skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta - Customer Happiness Center na czacie w aplikacji mobilnej, aby poinformować o szczegółach tej transakcji.