Aion Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce oferuje usługi wyłącznie dla polskich rezydentów legitymujących się polskim dowodem osobistym i posiadających numer PESEL. 

W przypadku kiedy jesteś rezydentem innego kraju (Austria, Belgia, Czechy, Niemcy, Dania, Finlandia, Francja, Włochy, Holandia, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja) skorzystaj z usług Aion Bank SA / NV w Belgii.