1. Przejdź do sekcji "Finanse".

2. Wybierz rachunek, dla którego chcesz wygenerować wyciąg.

3. Kliknij "Wyciągi" na ekranie ze szczegółami rachunku.

4. Możesz sprecyzować niestandardowy okres czasu dla danego wyciągu lub wybrać opcję "Lista" w prawym górnym rogu, aby pobrać zestawienie transakcji dla poszczególnych miesięcy.

5. Kliknij "Generuj wyciąg".

6. Możesz pobrać swój wyciąg, klikając na strzałkę w prawym górnym rogu i wysłać go bezpośrednio na swój adres e-mail.