"Rachunek główny" jest to główny rachunek bieżący, który jest automatycznie tworzony i otwierany dla Ciebie po zakończeniu procesu otwierania relacji z Bankiem i jest prowadzony w polskim złotym (PLN).