W Banku Aion prezentujemy saldo rachunku, w ramach którego ukazane są obecnie dostępne środki. W momencie dokonania przelewu bądź transakcji saldo jest pomniejszane o tą kwotę w czasie rzeczywistym.

Saldo kont oszczędnościowych pokazuje się w sumie ze wszystkich kont w PLN i EUR.