Wyciągi z konta można generować w formacie (.pdf).