W Aion Bank można posiadać wyłącznie jedno aktywne konto osobiste. Oprócz rachunku głównego można otworzyć konta oszczędnościowe oraz walutowe.