Pożyczki

Jak mogę ubiegać się o nowy kredyt?
Jeśli chcesz ubiegać się o kolejny kredyt, skontaktuj się z doradcą .firm.
Thu, 15 Jun, 2023 at 11:08 AM
Kiedy pobierana jest comiesięczna kwota spłaty kredytu?
Spłata kredytu następuje poprzez pobranie w dniu płatności raty przez Bank środków z Rachunku do Spłaty. Jeżeli termin spłaty raty przypada na dzień ustawowo...
Thu, 15 Jun, 2023 at 11:08 AM
Jak mogę sprawdzić pozostałą kwotę do spłaty kredytu?
Te informacje są widoczne w Twojej aplikacji mobilnej. Musisz zalogować się do aplikacji, a następnie przejść do sekcji "Finanse". Tam można zobacz...
Thu, 15 Jun, 2023 at 11:08 AM
Czy mogę spłacić kredyt w całości przed końcem okresu kredytowania?
Tak, w tym celu zaloguj się do aplikacji, a następnie przejdź do sekcji "Finanse". Tam możesz zobaczyć swój kredyt. Jeśli wejdziesz w szczegóły, kl...
Thu, 15 Jun, 2023 at 11:08 AM
Gdzie mogę zobaczyć mój harmonogram spłat kredytu?
Musisz zalogować się do aplikacji, a następnie przejść do sekcji "Finanse". Tam możesz zobaczyć swój kredyt. Jeśli wejdziesz w szczegóły, klikając ...
Thu, 15 Jun, 2023 at 11:08 AM
Czy mogę wydłużyć okres spłaty kredytu?
Tak, w tym celu skontaktuj się ze swoim doradcą .firm.
Thu, 15 Jun, 2023 at 11:08 AM
Czy mogę skonsolidować w .firm moje kredyty w innych bankach?
Tak, jest to możliwe.
Thu, 15 Jun, 2023 at 11:08 AM
Czy pobieramy opłaty za obsługę kredytu?
Tak, pobierana jest miesięczna opłata administracyjna za obsługę kredytu.
Thu, 15 Jun, 2023 at 11:08 AM
W jakiej walucie mogę wziąć kredyt?
Kredyty udzielane są w polskich złotych (PLN)
Thu, 15 Jun, 2023 at 11:08 AM
Co się stanie jeśli nie bede mógł/mogła spłacić kredytu na czas?
Jeśli kredyt nie będzie spłacany w terminie i powstaną w spłatach jakiekolwiek zaległości, to: - niespłacona kwota kredytu staje się należnością przeterminow...
Thu, 15 Jun, 2023 at 11:08 AM