Tak, w tym celu zaloguj się do aplikacji, a następnie przejdź do sekcji "Finanse". Tam możesz zobaczyć swój kredyt. Jeśli wejdziesz w szczegóły, klikając w wybrany produkt, zobaczysz opcję spłaty kredytu Kliknij na "Wcześniejszą spłatę". W tej sekcji możesz wybrać "Częściowa spłata" lub "Pełna spłata".