Jeśli kredyt nie będzie spłacany w terminie i powstaną w spłatach jakiekolwiek zaległości, to: - niespłacona kwota kredytu staje się należnością przeterminowaną; - Aion Bank naliczy od niej odsetki karne; - Aion Bank wezwie Cię do niezwłocznej spłaty należności.