Tak, pobierana jest miesięczna opłata administracyjna za obsługę kredytu.