Musisz zalogować się do aplikacji, a następnie przejść do sekcji "Finanse". Tam możesz zobaczyć swój kredyt. Jeśli wejdziesz w szczegóły, klikając w wybrany produkt, zobaczysz przycisk do przedstawienia swojego harmonogramu spłat.