Numer rachunku można sprawdzić klikając w zakładkę "Finanse", a następnie na wybrany rachunek. Numer będzie widoczny na górze pod nazwą rachunku (NRB- numer rachunku bankowego) oraz w dolnej części ekranu (NRB / IBAN).


Istnieje możliwość wysłania numeru rachunku do innej osoby klikając w poniższą ikonkę: 

dostępną w prawym górnym rogu na ekranie szczegółów wybranego rachunku. Numer rachunku można skopiować, bądź wysłać bezpośrednio w wiadomości.