Opłata członkowska za wybrany Plan pobierana jest w cyklu miesięcznym z Twojego rachunku głównego lub bezpośrednio z zewnętrznej karty podpiętej do Twojego rachunku. Pamiętaj, aby środki na pokrycie opłaty były dostępne na rachunku głównym w dniu rozliczeniowym. Dzień pobrania opłaty możesz sprawdzić w zakładce "Plan" dostępnej po kliknięciu w ikonkę osoby w prawym górnym rogu ekranu startowego. 


Jeżeli wybierzesz metodę pobrania środków z karty, a operacja się nie powiedzie, środki zostaną pobrane z rachunku głównego. W przypadku braku środków na rachunku głównym niezbędnych do pobrania miesięcznej opłaty, zostaną one pobrane w momencie zapewnienia wystarczającego salda.