Tak, można utworzyć zlecenie stałe pomiędzy rachunkiem bieżącym i rachunkiem oszczędnościowym.