Wszystkie karty debetowe są połączone z Rachunkiem głównym w PLN. Nie ma możliwości przepięcia bądź utworzenia nowej karty dla pozostałych rachunków.