Obecnie wszystkie karty debetowe są połączone z Rachunkiem głównym w PLN.