Wszystkie karty debetowe są powiązane z Rachunkiem głównym w PLN.