Wszystkie karty debetowe są powiązane z Rachunkiem głównym w PLN. Nie ma możliwości przepięcia karty pod inny numer rachunku.