Aby ustawić zlecenie stałe: 


Dla nowego kontaktu: Przejdź do sekcji "Przelewy" -> wybierz "Do nowego odbiorcy" -> wypełnij dane odbiorcy, kraj i numer rachunku na który chcesz wykonać przelew -> zatwierdź -> kliknij w "Rodzaj przelewu" i wybierz "Zlecenie stałe".


Dla istniejącego kontaktu: Przejdź do sekcji "Przelewy" -> wybierz odbiorcę -> kliknij w "Rodzaj przelewu" i wybierz "Zlecenie stałe".