Aby zmienić dane podatkowe, kliknij ikonkę osoby w prawym górnym rogu ekranu startowego, a następnie wybierz "Ustawienia" -> "Osobiste" -> "Dane podatkowe" -> "Edytuj".