Tak. Aby zmienić zadeklarowaną rezydencję podatkową, kliknij ikonkę osoby w prawym górnym rogu ekranu startowego, następnie wybierz "Ustawienia" -> "Osobiste". Na dole ekranu znajduje się sekcja "Dane podatkowe". Kliknij "Edytuj" i uzupełnij dane podatkowe zgodne ze stanem faktycznym. 


Pamiętaj! Jeżeli posiadasz inną rezydencję podatkową, przekaż nam certyfikat rezydencji podatkowej za poprzedni rok, bądź wypis potwierdzający aktualną rezydencję.