Aby sprawdzić swój adres e-mail, kliknij ikonkę osoby w prawym górnym rogu ekranu startowego, a następnie wybierz "Ustawienia" -> "Osobiste" -> "Adres e-mail".