Aby zmienić adres email w aplikacji, kliknij w ikonę osoby w prawym górnym rogu ekranu startowego, a następnie wybierz "Ustawienia" -> "Osobiste"-> "Adres e-mail" ->  "Edytuj".